„Viena ranka skaldau ir griaunu, kita ranka glostau ir atstatau?“

Daugiau kaip prieš mėnesį į Panevėžio miestą atėjo kalendorinis pavasaris – pastarosiomis savaitėmis jis vis labiau ir labiau jaučiamas. Ar į Panevėžį ateis tikrasis pavasaris ir atgims miestiečių dvasia ir pasitikėjimas dabartine valdžia – didelis klausimas. Šio pavasario tikriausiai, ir labai norėdami, nesuplanuosime.

Dar kovo 29 dieną vykusiame Panevėžio miesto tarybos posėdyje buvo svarstyti svarbūs mūsų miestiečiams, vaikams bei bendruomenėms klausimai – tai Panevėžio „Nevėžio“ pagrindinės bei Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos sujungimas bei Panevėžio Jaunimo mokyklos perkėlimas į Panevėžio Suaugusiųjų mokymo centrą.

Absurdiškai keista situacija, kai miesto tarybos šešioliktukas, kuris nuolatos vadovaujasi jų politinio dievo P.Urbšio nurodymais, kaip kurti „pilietišką“ ir „demokratišką“ miestą ir vėl pervažiavo per miesto žmonių , o baisiausia ir vaikų, įsitikinimus, nuomones, bei teises – apie kolegų, tarybos narių, nuomonę, jau net nesinori kalbėti. Kai švietimo skyriaus specialistai, kurie tikriausiai norėdami išsaugoti darbo vietą ir neturėdami kur dėtis dėl didelio spaudimo tvyrančio savivaldybės administracijoje, pasakė, kad „Nevėžio“ mokyklos uždarymas ir prijungimas prie „Vyturio“ progimnazijos buvo pasiūlytas remiantis tuo, kad „Nevėžio“ mokykloje vaikų pasiekimai yra žemi, o mokyklos lėšos panaudojamos netikslingai iškilo vienintelis pamąstymas – keista, kad mokyklos, su kurios standartizuotų testų rezultatais teko susipažinti asmeniškai pačiam, moksleivių įvertinimas, kuris yra aukštesnis nei šalies vidurkis, yra tapatinamas su žemu, o mokyklos vadovė netiesiogiai kaltinama netikslingu gaunamu lėšų panaudojimu.

Pranašaujant, kaip ši situacija, kai tėvai ir moksleiviai nežada taip lengvai atiduoti mokyklos, o merui ir jo kairiajai rankai tarybos posėdžio metu kyla juokas iš emocijų bei jau nebesitramdančių dešimčių tėvų prašymų neuždaryti mokyklos, nes joje yra kuriamas teigiamas mikroklimatas jų vaikams, nes joje yra jauku, nes joje suteikiamas kokybiškas ugdymas, galima teigti, jog ponui Urbšiui ir miesto merui tikriausiai prireikė patalpų, kuriose laimingai, kas yra reta Lietuvos švietimo pasaulyje, suteikiamas visapusiškas (ne tik akademinis) ugdymas. Gaila, kad net neieškodami alternatyvų ar nesiūlydami kompromisų, naudodamiesi savo buldozeriu „numeris 16“ pasmerkė mokyklos bendruomenę žūčiai, o pastatą pasiglemžė sau. Vienas jaunuolis pasakytų „kokie jie politiškai angažuoti“, bet paskui prisimintų esąs iš to pačio buldozerinio judėjimo „P.Urbšys už sąrašą KARTU“, o profesorius, tikriausiai turintis emocinį kalbėjimo sutrikimą, gal net mokslinį darbą surašytų, kad nukreiptų dėmesį nuo nedemokratiškumo ir politinės jėgos naudojimo situacijos.

O gal patriachas vėl skels antausį pačio iškeltiems politikos naujokams? Vėl pagrūmos piršteliu viešai bandydamas parodyti, jog jis nesutinka su tokiu restruktūrizacijos planu, kurį tikriausiai pats ir sukurpė? Gal net surengs kokį susitikimą su bendruomene ar straipsnį paprašys žaviosios raudonplaukės surašyt, jog jis vis dėl to yra prieš, o bet tačiau deja nieko pakeisti negali – kyla klausimas, kas į miesto tarybą atvedė tuos žmones ir rinkėjams švaistydamas savo pavardę privertė patikėti tuo aštuntuku? Juk tokia pati situacija buvo ir su buvusios „Verdenės“ mokyklos pastato paskyrimu socialiniams būstams – miesto taryba, pristatančiojo svarstomą klausimą, buvo suklaidinta, nes pateikta medžiaga aiškinamajame rašte neatitiko sprendimo projekto, ir buvo „pasakyta“, kad ten bus socialiniai butai. Po poros savaičių atvykęs Urbšys su R.M.Račkausku kairėje jau tikino bendruomenes, kad jie KARTU padarys viską, kad tik ten nebūtų socialinių butų. Tai apie ką mes dar šnekame mielieji? Reklamos ir piaro darymąsi panevėžiečių sąskaita? „Viena ranka skaldau ir griaunu, kita ranka glostau ir atstatau?“ – liūdna.

Mieli panevėžiečiai, kurie vis dar klausia, kodėl asmeniškai aš savo balsą paskyriau susilaikant – atsakymas paprastas: Panevėžio miestui, kaip ir visai Lietuvos švietimo sistemai, reikalinga mokyklų tinklų reorganizacija, bet tikrai netokia, kokia ji buvo „paruošta“ dabar – skubotai ir ne tam, kad būtų tobulinamas švietimo tinklas taip, kad mokiniams tai išties išeitų į naudą – dabar sprendimas buvo tik į KARTU ir Povilo Urbšio naudą. Visus kartus, kai dalyvavau susitikimuose su mokyklų bendruomenėmis, švietimo skyriaus specialistais, savivaldybės adminsitracijos darbuotojais sakiau ir siūliau ne vieną alternatyvą, kaip galime padaryti, kad išloštų ir būtų patenkintos visos pusės – tikriausiai šįkart, kaip ir visus kitus, buvo siekiama ne darnos, o materealiai palankių sau sprendimų.

Dabar trumpas palinkėjimas „politikams“, kurie bando dar aiškinti, kaip naudinga ir gerai buvo „prastumti“ sprendimą, kad „Nevėžio“ mokyklą reikia uždaryti ir teigia, jog į situaciją įsivėlė partiniai interesai: kolegos, ar dažnai pavartote Lietuvos Konstitucijos puslapius? Jei ne – rekomenduoju, nes teks.

NEATLYGINAMA POLITINĖ REKLAMA

Parašykite komentarą