Savivaldybės ir valstybės skaidrumas – tik per atvirumą visuomenei

IMG_3945

D.Degenis

Tinkamas gyventojų informavimas – vienas pagrindinių teisingai dirbančios ir atsakingos valdžios principų. Skiriau porą dienų peržiūrėti oficialiai internetinei  Panevėžio miesto savivaldybės svetainei www.panevezys.lt su tikslu įsitikinti, kad panevėžiečiai yra maksimaliai ir konstruktyviai informuojami apie savivaldybės gyventojams dirbančius valstybės tarnautojus ir jų vykdomą veiklą. Poros dienų tyrinėjimo reziume – vienai politinei jėgai atstovaujanti internetinė svetainė bei dideli trūkumai informuojant visuomenę apie savivaldos darbą, pastato labai didelę atvirumo ir skaidrumo sieną gyventojams, norintiems nešališkai stebėti kas ir kodėl vyksta miesto savivaldybėje.

Vienas iš aktualiausių ir labiausiai dominančių dalykų gyventojus, tikriausiai, yra savivaldybėje dirbančių asmenų pareigos, pareigybės, funkcijos bei apmokėjimas, pagal atliekamus tarnautojų darbus. Tokios informacijos man rasti nepavyko. Raštu paprašius savivaldybės administracijos direktoriaus T. Juknos informuoti apie pareigybinių nuostatų neskelbimą svetainėje, direktorius atsakė, jog visa informacija yra publikuojama. Ir taip, po kreipimosi į direktorių, informacija apie dalį asmenų, kurie tarnauja valstybei ir kuriuos galima suskaičiuoti ant rankos pirštų, atsirado. Primenu, jog tos pačios svetainės informacija, šiai dienai savivaldybėje dirba 263 darbuotojai.

Bet juk ir svarbiausia tai, kad Panevėžio miesto savivaldybėje dirba ne vienas ir ne du valstybės tarnautojai, kurių pareigybės bei funkcijos, už kurių vykdymą yra apmokama, turėtų būti skelbiamos visuomenei ir gyventojai privalėtų turėti galimybę susipažinti su informacija. Todėl tik gavęs direktoriaus atsakymą, į mano pateiktą užklausą, kreipiausi į Vyriausybės atstovę laikinai einančią pareigas Panevėžio apskrityje, kuri nukreipė į Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie LR susisiekimo ministerijos. Komitetas susipažino su svetainėje publikuojama medžiaga ir pateikė išvadas, jog siekiant atitikimo teisės aktams ir užtikrinimo, jog nebūtų pažeidžiamas visuomenės interesas, gaunant nešališką svarbią informaciją, internetinė savivaldybės  svetainė turi būti peržiūrėta, papildant ją reikalinga informacija, ir paprašė direktoriaus per 14 dienų pasirūpinti, kad būtų pateikta privalomoji informacija apie darbuotojų pareigybes ir funkcijas bei informuoti komitetą apie atnaujintus duomenis.

Išties įdomu, kodėl po mano pirmojo kreipimosi į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorių iš karto nebuvo detaliai peržiūrėta svetainė ir užtikrintas jos atitinkamumas LR teisės aktams, bet svarbiausia, jog artimiausiu metu gyventojai turės galimybę susipažinti ne tik su administracijos direktoriaus ar jo pavaduotojų, bet ir visų, savivaldybėje dirbančių valstybės tarnautojų, darbinėmis pareigybėmis bei funkcijomis, žinoti už ką valstybės tarnautojams yra mokama ir tik tada pradėti susidaryti tikrąjį, vykdomos savivaldybės restruktūrizacijos, vaizdinį.

Pasikartosiu – valstybės, savivaldybių bei valstybės tarnautojų darbo skaidrumas gali būti užtikrintas tik per pastarųjų atvirumą visuomenei. To siekiau ir sieksiu, kad informacija, aktuali ir reikalinga gyventojams, nebūtų slepiama po devyniais užraktais.

 

Neatlyginama politinė reklama pagaminta pačio kandidato.

Parašykite komentarą